0
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0 poz., 0,00 PLN
Twój koszyk jest pusty

Kategorie

Strony informacyjne

Strony informacyjne

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FPHU SYBILLA SZMIDT

Regulamin określa zasady dokonywania zamówień internetowych prowadzonych przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.piekarniaszmidt.pl. Sprzedającym jest Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Sybilla Szmidt z siedzibą w 44-120 Pyskowice, ul. Wyszyńskiego 62a, NIP 6310206087.

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.piekarniaszmidt.pl

2. Niniejszy Regulamin sporządzony został w oparciu o powszechnie obowiązaujace przepisy prawa polskiego, a w szczególności o przepisy:

a)     ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422),

b)     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),

c)     ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827),

d)     ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 poz. 631 ze zm.).  

e)     ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f przepisy o Ochronie Danych Osobowych

3. Dane kontaktowe sprzedającego – sklepu internetowego FPHU Sybilla Szmidt – Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa Sybilla Szmidt z siedzibą w 44-120 Pyskowice, ul. Wyszyńskiego 62a, tel. 32 33-888-33 adres e-mail: sklepinternetowy@piekarniaszmidt.pl

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady i warunki:

- rejestracji i korzystania ze Sklepu Internetowego FPHU Sybilla Szmidt,

- składania zamówień na produkty dostępne w ramach Sklepu Internetowego FPHU Sybilla Szmidt,

- dostarczania zamówionych produktów Klientowi w ramach Sklepu Internetowego FPHU Sybilla Szmidt,

- uiszczenia opłaty przez Klienta ceny sprzedaży produktów,

- składania oraz rozpatrywania reklamacji,

b. uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia oraz odstąpienia od umowy,

c. zakaz dostarczania przez Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym;

d. obowiązuje handel detaliczny - polega na sprzedaży towarów w niewielkich ilościach. Sprzedaż odbywa się w sklepach, targowiskach czy też poprzez bezpośrednią dostawę pod wskazany adres.  

e. zamówienie większej ilości produktu - jest możliwy po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu ze sprzedawcą za pomocą droga e-mail bądź zapytaj o produkt. 

 

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa oraz dobra osób trzecich.

 

Artykuł 3.

Produkty

1. Przez Towary rozumie się wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym FPHU Sybilla Szmidt. Sprzedaż oferowanych wyrobów odbywa się poprzez Sklep Internetowy www.sklep.piekarniaszmidt.pl

2. Prezentowane na stronie Internetowej www.sklep.piekarniaszmidt.pl informacje na temat produktów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego FPHU Sybilla Szmidt i obowiązują na terenie całej Polski.

Artykuł 4.

Konto

1. Konto powstaje po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym FPHU Sybilla Szmidt

2. Założenie Konta jest bezpłatne.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego FPHU Sybilla Szmidt nie wymaga rejestracji.

3. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym FPHU Sybilla Szmidt, Klient podaje login i hasło do swojego konta a ponadto wypełnia formularz rejestracyjny, podając:

a. imię i nazwisko (i/lub nazwę firmy)

b. adres e-mail

e. dane adresowe na który będzie dokonywana dostawa Towaru Ponadto w celu wystawienia na żądanie Klienta faktury, Klient poda następujące dane do faktury, o ile są inne niż wskazane w formularz rejestracyjnym:

3. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób nienaruszający jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym FPHU Sybilla Szmidt oraz realizację Zamówienia.

5. Sprzedający potwierdza za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta prawidłowego procesu rejestracji.

6. Czynności rejestracyjnych Klient dokonuje jednorazowo, każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (Login i Hasło). Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta w każdej chwili po zalogowaniu się na jego konto.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

Artykuł 5. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym FPHU Sybilla Szmidt

 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Stronę Internetową FPHU Sybilla Szmidt przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Klient zamawiając Towar w Sklepie Internetowym FPHU Sybilla Szmidt zobowiązuje się do odbioru Towaru oraz zapłacenia oznaczonej przez Sprzedającego ceny wraz z kosztami wysyłki.

3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego FPHU Sybilla Szmidt należy:

3.1.wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia

3.2.określić liczbę zamawianych produktów

3.3.wskazać dane zamawiającego wraz z adresem dostawy lub odbioru

3.4.w celu zakończenia zakupów wybrać przycisk „Zamawiam”

3.5. dokonać zapłaty poprzez:

a) przelew tradycyjny zgodnie z danymi do płatności przelewem wskazanymi w zamówieniu (w tytule należy podać numer zamówienia),

albo

b) skorzystanie z płatności za pośrednictwem serwisu PayU i dokonanie płatności przelewem lub BLIKIEM (serwis prowadzony przez Spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS, pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 30052344).

c) skorzystanie z płatności za pośrednictwem płatności online imoje i dokonanie płatności przelewem, BLIKIEM lub kartą płatniczą (Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909).

d) skorzystanie z płatności gotówką lub kartą przy odbiorze towaru

4. Sprzedający po zapoznaniu się z zamówieniem Klienta oraz zaksięgowanej wpłacie przesyła potwierdzenie zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta podany podczas Rejestracji.

 

Artykuł 6. Realizacja zamówień

1. Realizowane są zamówienia wyłącznie od kwoty minimalnej 20 zł brutto,

2. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres wysyłki towaru lub wskaże punkt odbioru zamówienia i zostanie zaksięgowana opłata za Towar oraz jego wysyłkę.

3. W przypadku, gdy dane są niekompletne lub podane dane uniemożliwiają dokonanie przesyłki, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Kontakt z Klientem nastąpi zgodnie z terminem określonym w punkcie 5.  

4. W przypadku anulowania Zamówienia, kwota zapłacona przez Klienta zostanie w całości zwrócona odpowiednio do sposobu zapłaty, w terminie 3 dni od dnia anulowania Zamówienia.

5. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru lub gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją zamówienia. W przypadku niedostępności Towaru w magazynie Sklepu Internetowego FPHU Sybilla Szmidt zostanie umieszczona o tym stosowna informacja na stronie internetowej Sklepu Internetowego FPHU Sybilla Szmidt przy opisie danego Towaru.

6. Złożone zamówienia, realizowane będą w sposób następujący:

a) odbiór osobisty, płatność online lub za pobraniem – zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku do godziny 12:00 (z wyjątkiem dni świątecznych) realizowane będą tego samego dnia, zamówienia złożone po godzinie 12.00 realizowane będą kolejnego dnia roboczego

b) dostawa pod wskazany adres – zamówienia realizowane będą kolejnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego

c) zamówienia z oferty Specjalnej realizowane będą w ciąg 3 dni roboczych.

7. Sprzedający nie realizuje Zamówień w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamówienia złożone w piątki, soboty, niedziele oraz święta będą potwierdzane oraz realizowane w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, z zachowaniem terminów określonych w pkt. 5.

8. Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu Zamówienia lub do wskazanego punktu odbioru. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze, natomiast odbiory w wybranym punkcie handlowym Sprzedającego w dniach i godzinach otwarcia danego punktu odbioru.

9. Sprzedający nie realizuje dostaw poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Czas realizacji zamówienia obejmuje terminy określone w pkt. 5 i czas dostawy przez firmę kurierską. 

11. W przypadku odbioru osobistego we wskazanym punkcie handlowym Sprzedającego, zamówienia należy odebrać w terminie i miejscu wskazanym w przesłanej wiadomości informującej o gotowości odbioru zamówienia. 

12. W przypadku braku możliwości odbioru zamówienia w wyznaczonym terminie, należy powiadomić sprzedającego z zachowaniem terminów określonych w pkt. 10 o zmianie daty odbioru. W przypadku braku informacji przyjmuje się, że Klient akceptuje wskazy termin odbioru.

13. W przypadku nie odebrania Zamówienie w terminach wskazanych w pkt. 10 i 11, Zamówienia zostaje anulowane z zachowaniem zapisów art. 8.  

Artykuł 7. Ceny towarów oraz płatność

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym FPHU Sybilla Szmidt podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (cena brutto).

2. Cena Towarów nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej:  

a. koszt przesyłki wynosi 20,00 zł brutto dla wszystkich zamówień poniżej 80 zł brutto,

b. przy zakupach powyżej 80,00 zł brutto dostawa jest BEZPŁATNA.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia uwidocznionych przy opisie Towaru.

5. Sklep Internetowy FPHU Sybilla Szmidt zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego FPHU Sybilla Szmidt lub wycofywania towarów z oferty oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na swojej stronie.

6. Do każdej umowy sprzedaży produktów wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument sprzedaży zostanie załączony do wysyłanej przesyłki lub w przypadku odbioru osobistego przekazany przy odbiorze zamówienia.

Artykuł 8. Odstąpienie od umowy oraz reklamacje

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

2. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej lub w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich prosimy o:

a. poinformowanie naszej Firmy o zaistniałym fakcie i/lub

b. sporządzenie protokołu szkodowego lub zgłoszenie reklamacji zgodnie z Regulaminem firmy kurierskiej. Jednocześnie informujemy, iż dokonanie powyższych czynności nie jest konieczne do złożenia reklamacji.

3. Zasady odstąpienia od Umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość):

3.1.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem (Konsument) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do użycia (art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta [Dz. U. 2020.287t.j.]).

3.2.Prawo odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje klientowi niebędącemu konsumentem, z tym zastrzeżeniem że dla umów zawieranych po 01 stycznia 2021 roku, przepisy te stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.3.W przypadku gdy Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w pkt. 3.1. wskazano, kiedy takie prawo nie przysługuje):

a) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Zamówienia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.

b) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.

c) Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

d) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

e) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

f) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

g) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestajewiązać.

h) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Reklamacje:

4.1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Klientów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

4.2.Reklamacje mogą być złożone w dowolnej formie, w tym ustnie, za pośrednictwem przesyłki listowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie – dane podano w Artykule 2 Regulaminu. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:

a. imię i nazwisko (dane firmy)

b. adres do korespondencji

c. datę odbioru towaru

d. rodzaj reklamowanego towaru

e. dokładny opis wady

f. żądanie (roszczenie) Klienta (np. otrzymanie towaru wolnego od wad lub zwrot zapłaconej ceny) Sprzedawca prosi, aby w miarę możliwości przekazywać mu fotografię wadliwego Towaru.

4.3.Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku.

5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla Sprzedającego jest podmiot znajdujący się w wykazie podmiotów uprawnionych prowadzonych przez UOKIK na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php Informacje w przedmiocie internetowego rozstrzygania sporów oraz możliwość dokonania zgłoszenia: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

Artykuł 9. Dane Osobowe

1. Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Polityce prywatności.

2. Akceptacja regulaminu oznacza akceptację Klienta do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zgodnie z Polityką prywatności.

 

Artykuł 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.sklep.piekarniaszmidt.pl, umożliwiającej jego pobranie i wydruk

3. Integralna część niniejszego regulaminu stanowi Polityka Prywatności.

4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z jego treścią, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie zmian, zostanie przesłana na adres mailowy zarejestrowanych Klientów oraz zostanie zamieszczona w formie odpowiedniego komunikatu na Stronie internetowej www.sklep.piekarniaszmidt.pl. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Klient, który nie akceptuje Regulaminu może usunąć konto w każdym czasie.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia, odwoływania i zmiany akcji promocyjnych.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Sklepu Internetowego FPHU Sybilla Szmidt, jego cen oraz kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na zamówienia dokonane przed wejściem w życie zmian.

8. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na zasadach i warunkach określonych w ninjeszym Regulaminie są Sprzedawca oraz Zamawiający. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2020r.

Proszę czekać, trwa ładowanie....