0
Koszyk
0,00 PLN
Koszyk
0 poz., 0,00 PLN
Twój koszyk jest pusty

Kategorie

Strony informacyjne

Strony informacyjne

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.sklep.piekarniaszmidt.pl (dalej jako: „Serwis”), stanowiącej własność FPHU Sybilla Szmidt oraz klientów, oferentów, wykonawców, współpracujących lub składających zapytania ofertowe dla FPHU Sybilla Szmidt 

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest FPHU Sybilla Szmidt z siedzibą w  44-120 Pyskowice ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 62 a, NIP 6310206087. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania. 

Podstawa prawna

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie - udzielona przez Państwa zgoda, tj.:

o    umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

o    ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością   (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

o    Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

o    nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

o    nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

o    z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na
podstawie tych przepisów, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem

 

 

 

Mechanizm cookies

 

o   Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.

o   Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

o   W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

o   Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

o   Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

o   W reklamach zamieszczanych w Serwisie mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

o   W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.

o   Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

Profilowanie

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora, i na przesyłaniu lub wyświetlaniu personalizowanych w ten sposób reklam produktów.

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Adres IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

 

Dostęp do danych osób trzecich

 

1) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 • bezpośrednim.

W związku z naszym Sklepem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • Podmiot realizujący dostawę towarów
 • Dostawca płatności
 • Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • Dostawca oprogramowania ERP
 • Podmiot prowadzący punkt odbioru paczek
 • Podmiot zapewniający system mailingowy
 • Podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
 • Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

 

Dane

Informujemy że Twoje dane osobowe pozyskane podczas naszych relacji biznesowych w postaci imienia i nazwiska, nazwy pod jaką prowadzisz działalność gospodarczą, identyfikatora NIP, regon, adresu e-mailowego, adresu firmowego oraz domowego, numeru telefonu komórkowego, nr telefonu stacjonarnego, nr fax, formy płatności, dany zawartych w formularzach targowych oraz informacjach przekazywanych w trakcie oraz po prezentacjach technologicznych, daty rejestracji, wybranego języka, profilu aplikacji (prywatny lub biznesowy), informacji co do dokonanych transakcji, informacji co do zamówień, danych zawartych w obrębie sieci społecznościowych, są przetwarzane przez FPHU Sybilla Szmidt z siedzibą w 44-120 Pyskowice przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 62a. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz sprzedaży produktów FPHU Sybilla Szmidt.

 

Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych, w tym do przesyłania elektronicznego newslettera ogólnego oraz dopasowanego do Twoich potrzeb. Przedstawiania ofert biznesowych na towary oraz usługi świadczone przez FPHU Sybilla Szmidt w celu wsparcia procesów marketingowych, sprzedaży towarów. Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z FPHU Sybilla Szmidt. Poza wymienionymi w niniejszym regulaminie podmiotami Twoje dane mogą  zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Prawa i obowiązki

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia danych do innego administratora (jeśli podstawą jest zgoda) lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Podanie danych było w pełni dobrowolne, a ich nie podanie skutkowałoby brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej FHU Sybilla Szmidt lub brakiem możliwości dokonania transakcji  również w przyszłości. Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas najważniejsze, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy regulacje prawne RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz je zawsze odwołać ze skutkiem na przyszłość pisząc na e-mail: administracja@piekarniaszmidt.pl lub pisemnie na wymieniony powyżej adres siedziby. Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw proszę o skierowanie wiadomości na adres: administracja@piekarniaszmidt.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki, lub proszę o kontaktowanie się z biurem obsługi klienta tel. 32

Przypominamy że w każdej chwili możesz zgłosić żądanie usunięcia danych osobowych wysyłając informację na adres: administracja@piekarniaszmidt.pl lub pisemnie na wymieniony powyżej adres siedziby.

Wyrażam też następująca zgodę: aby zapewnić Tobie indywidualne dostosowane reklamy o naszej usłudze w obrębie sieci społecznościowej Facebook, usługi oferowanej przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, a także na stronach partnerów firmy Facebook, wykorzystujemy Facebook Custom Audiences. Umożliwia nam to dostosowanie treści reklam (np. banerów) do potrzeb klienta. Pierwszą podstawą tych działań jest procedura tzw. markowania. Urządzenie końcowe klienta (np. smartfon) wysyła automatycznie lub manualnie firmie Facebook tzw. identyfikator reklamowy (IDFA lub GAID) za pośrednictwem wybranego przez firmę FPHU Sybilla Szmidt usługodawcy i określonego interfejsu. Następnie FPHU Sybilla Szmidt tworzy listę klientów, którzy wykonywali określone czynności z użyciem aplikacji klienta FPHU Sybilla Szmidt Mogą być przy tym wybrane tylko wcześniej określone i zdefiniowane czynności (np. instalacja aplikacji FPHU Sybilla Szmidt w ciągu ostatnich 30 dni). Ostatnim elementem procedury jest porównanie przez firmę Facebook identyfikatora reklamowego klienta z identyfikatorem osób posiadających profil w społeczności Facebook, zdefiniowanie określonych grup (np. grupa 1: osoby, które dokonały instalacji aplikacji w ciągu ostatnich 30 dni) i uaktywnienie dla tych grup odpowiednich reklam. Klienci niebędący jednocześnie użytkownikami Facebooka nie mogą być poddawani analizie przez firmę Facebook i nie otrzymują zindywidualizowanych reklam. W związku z tworzeniem grup Facebook Custom Audiences przetwarzamy następujące dane: Identyfikator reklamowy (IDFA firmy Apple albo GAID firmy Google) zgodnie z powyższą polityką prywatności klienta FPHU Sybilla Szmidt. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od FPHU Sybilla Szmidt. z siedzibą w 44-120 Pyskowice  przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 62a, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i korzystanie w tym celu z automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na nawiązywanie ze mną kontaktu przez FPHU Sybilla Szmidt w ramach prowadzenia indywidualnych badań opinii klienta i na przetwarzanie w tym celu moich danych osobowych. Wyrażając wyżej wymienione zgody oświadczam, iż mam 16 lat lub więcej

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę je zawsze odwołać ze skutkiem na przyszłość pisząc na e-mail administracja@piekarniaszmidt.pl lub pisemnie na wymieniony powyżej adres siedziby. 

 

Proszę czekać, trwa ładowanie....